WELCOME TO Petlad Center for M. A in Education

 

 

Course Cordinator

Dr. Jignesh B. Patel
9429429550
jig_har@yahoo.com
 
For Adminstrative Support:-
Mr. Ankit Upadhyay- 9924812618

 

101 102 103 104
Mr. Subhash V. Makwana
Dr. Mayurkumar D. Parmar
Prof. R. G. Kothari
Dr. Satish Pathak
Mrs. Bhumika Barot
Dr. Kamendu R. Thakar
Dr. A.G.Kacchia
Dr. Yogesh R. Parmar
Dr. Rajesh Bhatt
Dr. N. A. Vora
Dr. Sureshhai R. Parmar
Dr. Prerana H. Shelat
Dr. Chirag Darji
Dr. Jignesh B. Patel
Dr. Prerana H. Shelat
Dr. Rajesh Bhatt
Dr. Jayshri J. Dixit
Dr. A. G. Kachhia
Dr. Jitesh K. Talati
Dr. Jignesh B. Patel
Dr. Milan Shah
Dr. Kamalnayan Parmar
Dr. Chirag Darji
Ms. Dipika R. Chaudhary
Dr. Anjali Mehta
Dr. Dipti Oza
Dr. Jignesh B. Patel
Dr. Nishat Vyas
Dr. V. T. Bhamvari
Mr. Kirit Chauhan
Dr. N. R. Patel
Dr. Anil Varsat

 

Website Managed and Upadated by. Dr. Jignesh B. Patel :- Copyright ©2014 Smt. S. I. Patel Ipcowala College of Education, Petlad.